O firmie

BREAGA świadczy kompleksowe usługi z zakresu usług księgowych (książka przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, księgi handlowe), ewidencje VAT
w tym JPK, obsługa kadr i płac w tym ZUS, pozostałe niewymienione a niezbędne z zakresu usług księgowych.

Usługi świadczone przez naszą firmę skierowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.

Nasze wieloletnie doświadczenie w usługowym prowadzeniu: rozliczeń podatkowych, kadrowych, płacowych umożliwia nam zaoferowanie usług wysokiej jakości zachowując przy tym przystępny poziom wynagrodzenia.

Kompleksowo patrzymy na działalność naszych Klientów oferując im taki zakres usług, który odpowiada ich indywidualnym potrzebom przejmując na siebie odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie usług księgowych.